• ZDECYDUJ NA CO WYDAMY
    500 000 zł
    zgłoś swój projekt od 15 marca do 14 kwietnia

15 marca - 14 kwietnia 2017

Zgłoś swój pomysł na odpowiednim formularzu poprzez stronę internetową www.budzet.turek.pl lub przyjdź do nas, pomożemy Ci go wypełnić. Do formularza musisz dołączyć listę poparcia podpisaną przez 15 mieszkańców Miasta. Koszt realizacji Twojego zadania nie może być wyższy niż 150 000 zł.

do 20 maja 2017

Twój projekt zostanie poddany rejestracji i weryfikacji. Na tym etapie sprawdzimy, czy spełnia on wszystkie warunki umożliwiające jego realizację. Jeśli uzyska pozytywną oceną skierujemy go do etapu głosowania.

18 - 30 czerwca 2017

Głosowanie odbywać się będzie za pomocą formularza elektronicznego lub tradycyjnego. Każdy mieszkaniec Miasta, który ukończył 16 lat będzie mógł zagłosować na trzy różne projekty, przyznając im odpowiednio jeden, dwa lub trzy punkty.

3 lipca 2017

Suma uzyskanych punktów zdecyduje o kolejności projektów na liście do realizacji. Miasto zrealizuje te zadania, które uzyskają największą liczbę punktów, aż do wyczerpania przeznaczonej na ten cel puli środków.

Aktualności

Wykaz wszystkich zgłoszonych projektów
Lista zgłoszonych projektów na dzień 14.04.2017
Lista zgłoszonych projektów na dzień 07.04.2017

BO w naszym mieście

Jeżeli mieszkasz w Turku, masz ukończone 16 lat i posiadasz własny pomysł na projekt lub chcesz poprzeć inicjatywę innych mieszkańców to Budżet Obywatelski jest właśnie dla Ciebie!

Mieszkańcy Turku po raz pierwszy będą mieli szansę na realizację własnych projektów: remont chodników, doposażenie placów zabaw, upiększenie skwerów czy organizację imprezy kulturalnej. Na realizację projektów, które zostaną najwyżej ocenione w publicznym głosowaniu Miasto przeznacza 500 000 złotych.