5 marca - 6 kwietnia 2018

Zgłoś swój pomysł na odpowiednim formularzu poprzez stronę internetową www.budzet.turek.pl lub przyjdź do nas, pomożemy Ci go wypełnić. Do formularza musisz dołączyć listę poparcia podpisaną przez 15 mieszkańców Miasta. Koszt realizacji jednego zadania nie może być wyższy niż 30% środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego oraz być niższy niż jeden tysiąc złotych. Przy czym koszt całości czy części zadania, w wyniku realizacji których nie powstają składniki majątkowe nie może być wyższy niż 50.000,- złotych.

do 16 maja 2018

Twój projekt zostanie poddany rejestracji i weryfikacji. Na tym etapie sprawdzimy, czy spełnia on wszystkie warunki umożliwiające jego realizację. Jeśli uzyska pozytywną oceną skierujemy go do etapu głosowania.

3 - 19 czerwca 2018

Głosowanie odbywać się będzie za pomocą formularza elektronicznego lub tradycyjnego. Każdy mieszkaniec Miasta, który ukończył 16 lat będzie mógł zagłosować na trzy różne projekty, przyznając im odpowiednio jeden, dwa lub trzy punkty.

20 czerwca 2018

Suma uzyskanych punktów zdecyduje o kolejności projektów na liście do realizacji. Miasto zrealizuje te zadania, które uzyskają największą liczbę punktów, aż do wyczerpania przeznaczonej na ten cel puli środków.

Budżet Obywatelski w liczbach

500 000
4811
34
6

Aktualności

Lista projektów dopuszczonych do głosowania w ramach BO na 2019 rok
Wyniki oceny formalnej projektów
Ostateczna lista zgłoszonych projektów (na dzień 06.04.2018 r.)

BO w naszym mieście

Jeżeli mieszkasz w Turku, masz ukończone 16 lat i posiadasz własny pomysł na projekt lub chcesz poprzeć inicjatywę innych mieszkańców to Budżet Obywatelski jest właśnie dla Ciebie!

Mieszkańcy Turku po raz drugi będą mieli szansę na realizację własnych projektów: remont chodników, doposażenie placów zabaw, upiększenie skwerów czy organizację imprezy kulturalnej. Na realizację projektów, które zostaną najwyżej ocenione w publicznym głosowaniu Miasto przeznacza 500 000 złotych.