Wykaz wszystkich zgłoszonych projektów

Wykaz wszystkich zgłoszonych projektów

Poniżej publikujemy pełną listę zadań zgłoszonych w ramach pierwszej edycji BO. Do 20 maja trwa ocena formalna, Każdy projekt zostanie poddany rejestracji i weryfikacji. Na tym etapie sprawdzimy, czy spełnia on wszystkie warunki umożliwiające jego realizację. Jeśli uzyska pozytywną oceną skierowany zostanie do etapu [...]

Pamiętaj o dołączeniu listy poparcia!

Pamiętaj o dołączeniu listy poparcia!

Uprzejmie przypominamy wszystkim składającym propozycje zadań do budżetu obywatelskiego, że na podstawie §4 ust.2 Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Turek -  do formularza zgłoszenia należy dołączyć listę poparcia dla projektu, podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców miasta, którzy ukończyli 16 rok życia. [...]