Głosujemy na trzy projekty

Głosujemy na trzy projekty

Do 30 czerwca możemy głosować na projekty zgłoszone do pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Turek. Każdy mieszkaniec Turku, który ukończył 16 rok życia, może zagłosować na trzy wybrane działania.Głosować można elektronicznie na stronie internetowej www.budzet.turek.pl/projekty bądź tradycyjnie na karcie do głosowania, [...]

Wylosowane numery projektów zadań

Wylosowane numery projektów zadań

W głosowaniu w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Turek wezmą udział 34 projekty zgłoszone przez mieszkańców. W załączonym pliku publikujemy wybrane na drodze losowania numery projektów dopuszczonych do głosowania. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą formularza elektronicznego lub tradycyjnego od 18 do 30 czerwca. [...]

Wyniki oceny formalnej projektów

Wyniki oceny formalnej projektów

Burmistrz Miasta Turku Romuald Antosik podaje do publicznej wiadomości wyniki weryfikacji propozycji zadań.  W przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji, wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach weryfikacji tj. do dnia 18 maja [...]

Wykaz wszystkich zgłoszonych projektów

Wykaz wszystkich zgłoszonych projektów

Poniżej publikujemy pełną listę zadań zgłoszonych w ramach pierwszej edycji BO. Do 20 maja trwa ocena formalna, Każdy projekt zostanie poddany rejestracji i weryfikacji. Na tym etapie sprawdzimy, czy spełnia on wszystkie warunki umożliwiające jego realizację. Jeśli uzyska pozytywną oceną skierowany zostanie do etapu [...]