II edycja - Budżet Obywatelski 2019

O budżecie

Budżet Partycypacyjny jest demokratycznym procesem, który powierza obywatelom prawo alokowania części środków z budżetu miejskiego lub innego budżetu, który ich dotyczy. Jego wdrożenie pozwoli mieszkańcom Turku uczestniczyć bezpośrednio w projektowaniu części lokalnych wydatków. Inaczej mówiąc w ramach określonych zasad przedstawionych w projekcie władze samorządowe oddają pewną część budżetu do dyspozycji mieszkańcom, którzy sami rekomendują, na co przeznaczyć pieniądze w swojej najbliżej okolicy.

Podstawowe korzyści, jakie wynikają z wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w Turku to:

  1. lepsze gospodarowanie budżetem Turku — inwestycje ukierunkowane zostaną na najpilniejsze potrzeby społeczności lokalnej. Władze samorządowe, dzięki lepszemu rozpoznaniu potrzeb mieszkańców, będą mogły podejmować lepsze decyzje;
  2. przejrzystość — otwarty proces podejmowania decyzji zapewni transparentność finansów publicznych;
  3. integracja społeczności lokalnej — współdecydowanie o przeznaczeniu publicznych pieniędzy zbliży do siebie ludzi, pozwali im poznać nawzajem swoje potrzeby i zmotywuje do wspólnego działania. Budżet partycypacyjny zbuduje świadomość obywatelską i kapitał społeczny gminy;
  4. większa identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania — dzięki możliwości wywierania wpływu na zmiany w swoim mieście, mieszkańcy poczują się z nim bardziej związani. Wzrośnie również poczucie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń;
  5. edukacja mieszkańców — udział w tworzeniu budżetu da im wgląd w proces zarządzania gminą. Wzrośnie świadomość obywatelska i wiedza na temat możliwości i ograniczeń władz samorządowych. W rezultacie zmniejszy się bariera na linii mieszkańcy - władze gminy i wzrośnie wzajemne zaufanie.

Wprowadzenie kolejnych edycji budżetu obywatelskiego pozwoli na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Turku. Władze Miasta Turek mają i będą miały możliwość poznania preferencji i oczekiwań mieszkańców oraz podniesienia swych kompetencji w zakresie organizowania dialogu z obywatelami oraz zwiększają aktywność i zaangażowanie w sprawy Miasta mieszkańców. 

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?