5 marca - 6 kwietnia 2018

Zgłoś swój pomysł na odpowiednim formularzu poprzez stronę internetową www.budzet.turek.pl lub przyjdź do nas, pomożemy Ci go wypełnić. Do formularza musisz dołączyć listę poparcia podpisaną przez 15 mieszkańców Miasta. Koszt realizacji Twojego zadania nie może być wyższy niż 150 000 zł.

do 16 maja 2018

Twój projekt zostanie poddany rejestracji i weryfikacji. Na tym etapie sprawdzimy, czy spełnia on wszystkie warunki umożliwiające jego realizację. Jeśli uzyska pozytywną oceną skierujemy go do etapu głosowania.

3 - 19 czerwca 2018

Głosowanie odbywać się będzie za pomocą formularza elektronicznego lub tradycyjnego. Każdy mieszkaniec Miasta, który ukończył 16 lat będzie mógł zagłosować na trzy różne projekty, przyznając im odpowiednio jeden, dwa lub trzy punkty.

20 czerwca 2018

Suma uzyskanych punktów zdecyduje o kolejności projektów na liście do realizacji. Miasto zrealizuje te zadania, które uzyskają największą liczbę punktów, aż do wyczerpania przeznaczonej na ten cel puli środków.

Załączniki: