Budżet Obywatelski (partycypacyjny) to część budżetu publicznego przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych lub inicjatyw obywatelskich zgłoszonych i wybranych bezpośrednio przez mieszkańców. Jeżeli mieszkasz  w Turku, masz ukończone 16 lat i posiadasz własny pomysł na projekt  lub chcesz poprzeć inicjatywę innych mieszkańców to Budżet Obywatelski jest właśnie dla Ciebie!

Mieszkańcy Turku po raz pierwszy będą mieli szansę na realizację własnych  projektów: remont chodników, doposażenie placów zabaw, upiększenie  skwerów czy organizację imprezy kulturalnej. Na realizację projektów, które zostaną najwyżej ocenione w publicznym głosowaniu, Miasto przeznacza 500 000 złotych.