Etap składania projektów został zakończony. Dziękujemy za wszystkie zgłoszone projekty. Obecnie trwa ocena formalna. Przypominamy o konieczności dołączenia list poparcia do swojego zgłoszenia. Listy można dostarczyć osobiście do punktu konsultacyjnego lub wysłać drogą elektroniczną.