Zgłoś projekt zadania

Kilka kroków do zgłoszenia projektu
Loader
  • 1
    Opisz swój pomysł
  • 2
    Wprowadź informacje
  • 3
    Poczekaj na ocenę formalną
Zanim zgłosisz projekt zadania!

Pamiętaj, że do elektronicznego formularza zgłoszeniowego musisz dołączyć listę poparcia podpisaną przez 15 mieszkańców Gminy Miejskiej Turek. Listę możesz wysłać w formie skanu dołączając ją do poniższego formularza lub dostarczyć ją osobiście do punktu konsultacyjnego znajdującego się w Urzędzie Miejskim przy ulicy Kaliskiej 59. Jeżeli chcesz wypełnić formularz zgłoszeniowy, a nie posiadasz wypełnionej listy poparcia, doślij ją w poźniejszym terminie na adres budzet@miastoturek.pl w temacie wiadomości wpisując nadany numer identyfikacyjny zgłoszenia.

POBIERZ LISTĘ POPARCIA

Opisz rodzaj zadania, zakres jego realizacji i lokalizację. Uzasadnij dlaczego właśnie Twój projekt warto zrealizować w ramach budżetu obywatelskiego.

Rodzaj Kosztu Koszt (zł)
Suma (zł):
Dalej ⇒
*

Na podstawie z art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji budżetu obywatelskiego.

Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkiwaniu na terenie Miasta Turek, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Turek będącego załącznikiem od Uchwały Nr XXXVII/320/18 Rady Miejskiej Turek z dnia 8 lutego 2018 roku.

Jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych pracownikom Urzędu Miejskiego w Turku rejestrów, ewidencji lub innych danych. Jestem również świadomy(-ma) odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń.

Wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych zawierających imię i nazwisko w przypadku zakwalifikowania mojego zadania do głosowania.

Z chwilą złożenia projektu zadania wnioskodawca zrzeka się na rzecz Gminy Miejskiej Turek całości praw autorskich majątkowych do projektu na wszystkich polach eksploatacji w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Administratorem danych jest Gmina Miejska Turek z siedzibą w Turku przy ul. Kaliskiej 59. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji budżetu obywatelskiego w Mieście Turek i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w procesie.

* Wypełnienie pól oznaczonych znakiem "*" jest wymagane w celu poprawnego złożenia projektu zadania.

Wróć Zgłoś projekt
Wróć do poprzednich kroków