Zakończył się etap zgłaszania projektów w drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego. Poniżej publikujemy pełną listę propozycji nadesłanych przez mieszkańców. Rozpoczynamy etap oceny formalnej. Każdy projekt zostanie poddany rejestracji i weryfikacji. Na tym etapie sprawdzimy, czy spełnia on wszystkie warunki umożliwiające jego realizację. Jeśli uzyska pozytywną oceną skierujemy go do etapu głosowania.

Załączniki: