Tradycyjne formularze zgłoszeniowe dostępne są w punkcie konsultacyjnym, którego adres znajdziesz na ostatniej stronie broszury. Formularz do druku możesz również pobrać w zakładce do pobrania,  a następnie wydrukować i dostarczyć go do punktu. Pola obowiązkowe do wypełnienia oznaczone zostały gwiazdką.  Do formularza należy  dołączyć listę poparcia przez 15 mieszkańców Miasta.


Załączniki: